Ingezonden brief aan Opzij 24 januari 2009

De zeven bestuursleden van stichting OndersteBoven waren allen zeer verbaasd over “Feminisme 3.0 voor iedereen”. De nieuwste versie is kennelijk niet bedoeld voor de niet-heteroseksuele vrouw. Geen geïnterviewde met een passie voor de positieverbetering van de lesbische vrouw en zelfs geen roze organisatie in de lange lijst met vrouwenbelangenbehartigers. Stichting OndersteBoven stelt daarom een extra dik themanummer voor waarin alleen aandacht is voor de lesbische en biseksuele vrouw. Wij barsten van de ideeën!

‘Hennetje van de Maand’ waarin gewag wordt gemaakt van een beleidspersoon die zegt: “Maar lesbische vrouwen hebben toch helemaal geen issues!?”.

‘Roze Moordkuil’ waarin een lezeres op komische wijze verhaalt over de mensen die haar maar blijven vragen: “Maar hoé doen jij en zij het dan toch?” en de vele antwoorden die zij daarop inmiddels heeft gegeven.

‘Langs de Lesbische Meetlat’ waarin een heteroseksuele vrouw wordt bevraagd over de aan- of afwezigheid van lesbische en biseksuele vrouwen in haar leven en de manier waarop zij haar kinderen homoseksuele voorlichting geeft.

En daarnaast zijn er genoeg interessante artikelen te bedenken. Zoals ‘Zichtbaar op de Werkvloer’, over de (on)mogelijkheid van uit de kast komen en blijven bij collega’s en werkgevers, met niet alleen persoonlijke verhalen, maar ook aandacht voor FNV Roze. Of ‘Lesbische vrouwen hebben issues’, de presentatie van een wetenschappelijk onderzoek onder lesbische en biseksuele vrouwen, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van stichting OndersteBoven.

Opzij, wij dragen u een zeer warm vrouwenhart toe. Is de liefde wederzijds?

Carla Custers