Vrijwilligersorganisatie Stichting OndersteBoven is eind 2006 opgericht om de maatschappelijke positie van vrouwen, in het bijzonder lesbische en biseksuele vrouwen te bevorderen, zodat ze in vrijheid kunnen leven zoals ze dit willen. Om dit doel te bereiken, willen we deze groep vrouwen zichtbaar maken. Dit doen we onder andere door het verrichten en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam hebben we in april 2008 ons eerste grootschalige onderzoek naar de leefstijlen en het welbevinden van LesBische vrouwen in Nederland uitgezet via internet. Binnen de tijdspanne van slechts een maand vulden zo’n 2000 vrouwen het onderzoek in. Gedurende het afgelopen jaar heeft een aantal studenten druk de gegevens bestudeerd, geanalyseerd en bediscussieerd. En nu zijn we er binnenkort dan toch echt klaar voor om de resultaten met alle geïnteresseerden te delen.

De presentatie hiervan vindt plaats op vrijdag 24 april om 15.00 uur bij en in samenwerking met IHLIA in de theaterzaal van de OBA te Amsterdam. We nodigen je van harte uit erbij te zijn. Het programma duurt tot ongeveer 16.30 uur waarna er – op eigen kosten – een borrel plaatsvindt. Meld je alsjeblieft aan via info@stichtingondersteboven.nl, dan zetten we je op de gastenlijst.

Je krijgt bijtijds een bevestiging toegestuurd.