Na onze vrolijke flyeractie tijdens de afgelopen Roze Zaterdag hebben we superveel aanmeldingen mogen ontvangen voor De Trotse Lesboot. Het maximum van 40 opvarenden is vanmorgen bereikt, en we werken vanaf nu met een wachtlijst.

Mocht je, ondanks dat je niet meer mee kunt varen, De Trotse Lesboot willen steunen met een bedrag, dan zijn we daar reuze mee geholpen. 🙂 Maak je donatie over naar ING-nr 3076241 t.a.v. Stichting OndersteBoven o.v.v. ‘Donatie’.

Bedankt!

Deze maand verscheen bij Movisie het boek ‘Seksuele diversiteit… Hoe anders mag je zijn?’ Met 20 succesvolle diversiteitsprojecten, waaronder dat van ons. Je kunt het boek hier gratis downloaden.

25 juni werd het SCP-rapport ‘Steeds Gewoner, Nooit Gewoon’ gelanceerd, waar het onderzoek dat OndersteBoven vorig jaar presenteerde, onderdeel van uitmaakt. Je kunt het rapport en de publieksversie Gewoon Anders hier tegen betaling bestellen of gratis downloaden

Een open dialoog over homoseksualiteit met vrouwen met een migrantenachtergrond, beter onderzoek om psychosociale problematiek van lesbische vrouwen in kaart te brengen en vaker melden van discriminatie of pesterijen. Dat zijn enkele van de aanbevelingen om het welzijn van Amsterdamse vrouwen met lesbische gevoelens, waar nodig, te vergroten… Lees en bekijk hier meer.

Lees meer

Stichting OndersteBoven en COC Nederland lanceren op Roze Zaterdag in Amersfoort de LesBische Alliantie. Daarmee gaan de organisaties een flinke impuls geven aan de emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland.

Lesbische en biseksuele vrouwen hebben meer psychosociale gezondheidsproblemen dan heteroseksuele vrouwen, zo bleek in 2009 uit onderzoek van Stichting OndersteBoven. Niet doordat zij hun homoseksualiteit zelf als probleem ervaren, maar doordat ze vaak te maken krijgen met negatieve reacties.

Dit beeld wordt bevestigd in het onderzoek Steeds gewoner, nooit gewoon van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat deze week verscheen. 16 procent van de lesbische meisjes heeft zelfs wel eens een zelfmoordpoging gedaan.

De lesbische identiteit en lesbische leefstijl blijven onzichtbaar voor heterojongeren. Bij veel lesbische en biseksuele vrouwen bestaat onvrede over onzichtbaarheid in maatschappij en in de homogemeenschap.

Zichtbaarheid

Stichting OndersteBoven en COC Nederland versterken de zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen in de LesBische Alliantie op een positieve manier.

Zo wordt de LesBian Pride tijdens Amsterdam Gay Pride uitgebouwd en komt er een breed aanbod van vrouwenactiviteiten op Roze Zaterdag. Vrouwen krijgen smoel binnen deze evenementen.

Lesbische en biseksuele vrouwen op prominente posities worden uitgenodigd om zich als rolmodel in te zetten.

Er komt een programmafonds dat vernieuwende initiatieven ondersteunt, die de zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen bevorderen en er komen virtuele en reële netwerkmogelijkheden.

Bij het samenstellen van de activiteiten in de LesBische Alliantie is dankbaar gebruik gemaakt van directe input uit de LesBische gemeenschap.

Onderzoek naar veiligheid

Ook zal het onderzoek naar de situatie van lesbische en biseksuele vrouwen worden voortgezet. Daarbij is bijzondere aandacht voor de veiligheid van deze groep: wat overkomt ze, waarom doen ze geen aangifte en worden de problemen voldoende opgepakt door politie en justitie?

De organisaties zijn erg blij met de start van de LesBische Alliantie. ‘Eindelijk krijgen lesbische en biseksuele vrouwen de plek die ze in onze gemeenschap verdienen’, zegt Irene Hemelaar van Stichting OndersteBoven. Vera Bergkamp, vicevoorzitter van COC Nederland: ‘Zichtbaarheid van deze groep is cruciaal en daar gaan we ons samen met groot enthousiasme hard voor maken’.

COC Nederland en Stichting OndersteBoven lanceren de LesBische Alliantie op Roze Zaterdag, 26 juni 2010, om 14.30 uur op het podium op het Onze Lieve Vrouwenplein te Amersfoort.

[Bron: COC NL/Stg. OndersteBoven – foto: Daan Stringer]

Zichtbaarheid in beleid en onderzoek

Inleiding SPE expertbijeenkomst lesbische identiteit door Irene Hemelaar 18 juni 2010

Belang van onderzoek
Met onze presentatie van het eerste grootschalige onderzoek naar het welbevinden van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland hebben we behoorlijk wat in beweging gezet. We kwamen in het vizier van OCW en de gemeente Amsterdam. De eerste zorgt ervoor dat we tot eind 2011 meer emanciperend werk voor LBT-vrouwen kunnen verrichten.

We weten te weinig over lesbische en biseksuele vrouwen
Grootschalige onderzoeken zoals het landelijke Nemesisonderzoek kennen wel een mogelijkheid om de geaardheid bekend te maken, maar bij het meten werd nooit specifiek gekeken naar en vergeleken met LHBT-resultaten.

Ik begreep van de dames van SPE dat in Amsterdam bij bevolkingsonderzoeken nog niet eens wordt gekeken naar m/v, laat staan naar hetero vs LHBT.

Wel heeft A’dam vorig jaar een onderzoek gedaan naar homoseksuele mensen in de stad. Hieruit blijkt dat  bij een niet zo wetenschappelijke schatting gemiddeld 10% van de mannen in A’dam homo is en 3% van de vrouwen lesbisch. Onder niet westerse allochtone vrouwen is dit 0,9%. Deze cijfers lijken me bijzonder weinig en ik vermoed eerder dat de onderzoekmethoden lesbische vrouwen niet zichtbaar hebben gemaakt, dan dat het percentage lesbische vrouwen werkelijk zoveel lager ligt. Uit het onderzoek blijkt ook dat deze groep lesbische vrouwen minder te besteden hebben dan heteroseksuele vrouwen. 10 op de 100 lesbiennes beoordeelt hun gezondheid als zeer slecht, tegen 4 op de 100 heteroseksuele vrouwen.

Reden temeer om op lokaal niveau meer gedegen onderzoek te verrichten naar het welbevinden van lesbische en biseksuele vrouwen. En dit niet eenmalig te doen, maar dit te herhalen, zodat je kunt zien of het beter of slechter gaat.

Wat te doen met het ‘weten’?
Onderzoek roept altijd nieuw onderzoek op.  Op basis van bovengenoemde resultaten zou je verder onderzoek moeten doen naar het ‘waarom’ en beleid maken om de positie van lesbische vrouwen te verbeteren. Hierbij zou de gemeente geld vrij moeten maken voor en samen moeten werken met organisaties die zich inzetten voor vrouwen en/of de hele brede LHBT-brede groep. Ik denk hierbij aan Schorer, COC Amsterdam, Stichting OndersteBoven, stichting ProGay. Bij deze organisaties bestaat al kennis om – met elkaar – een verandering op gang te zetten, ieder vanuit zijn eigen expertise.

In de Gay Capital nota van Ossel lag de focus wederom op homomannen. Lesbische vrouwen bleken andermaal met 1 alinea op een document van 16 pagina’s een blinde vlek. De conclusie was: we weten te weinig en we zouden eens met vrouwenorganisaties moeten gaan praten.

Deze bijeenkomst  door SPE is daar een aanzet toe. Moge dit tot concreet – financieel – handelen van de gemeente komen.

Op 25 juni verschijnt het rapport ‘Steeds Gewoner, Nooit Gewoon‘ dat het Sociaal Cultureel Planbureau op verzoek van het vierde kabinet-Balkenende, dat zich ten doel stelde de houding van de bevolking tegenover homoseksualiteit te verbeteren, heeft vervaardigd.

Samen met Jenny Erhardt heeft ons bestuurslid en onderzoeker Henny Bos speciaal voor dit rapport een aantal bevindingen uit het OndersteBoven-onderzoek binnen de kaders van het rapport uitgewerkt.

Aan de hand van het rapport vindt er op vrijdag 25 juni, de dag voor de Roze Zaterdag, een debat plaats met als onderwerp ‘Is Roze Zaterdag nog nodig?’. De discussie vindt plaats in het auditorium van Kunsthalkade aan Smallepad 3 van 14.00 tot 16.00 uur. Voor aanvang van het debat presenteert professor Saskia Keuzenkamp de belangrijkse bevindingen uit het rapport. De toegang is gratis.

Het debat is verder met Henk Krol (Gaykrant), Boris Dittrich (Human Rights Watch), Rob Tielman, discussieleider (oud-voorzitter Homostudies Universiteit Utrecht) en Elise van Alphen (feministisch tijdschrift LOVER).

De bijeenkomst staat in het teken van de vraag hoe het het gesteld is met de tolerantiegraad van homoseksualiteit in Nederland sinds de vorige Roze Zaterdag die in Amersfoort in 1982 werd gehouden. De sprekers gaan onder andere in op het huidige homo-emancipatiebeleid in Nederland en in internationale samenwerking. Speciale aandacht gaat uit naar het onderwijsbeleid ten aanzien van homo-emancipatie en de houding van de overheid ten aanzien van de zogenaamde weigerambtenaren.

Het debat wordt georganiseerd door Stichting Keiroze en Hoger Onderwijs voor Ouderen, Amersfoort.

Bron o.a. www.uvapride.nl

Dit jaar vaart De Trotse Lesboot voor de 4e maal mee in de Botenparade van de Amsterdamse Gay Pride op 7 augustus aanstaande.

Vaar je mee?

De inschrijvingen zijn per heden geopend! Er kunnen zo’n 40 vrouwen met ons meevaren. Om verzekerd te zijn van deelname dien je voor 7 juli 2010 jouw bijdrage te betalen. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst vaart.

De bijdrage is dit jaar vastgesteld op € 50,-. Je kunt het bedrag overmaken naar gironummer 3076241 t.a.v. Stichting OndersteBoven te Amsterdam onder vermelding van “Meevaren Trotse Lesboot 2010”.

Voor het afsluiten van de collectieve verzekering dient iedere opvarende haar geboortedatum en volledige naam, mits deze nog niet bij ons bekend zijn, door te geven op aanmelden@detrotselesboot.nl.

We hebben geld nodig!

Dankzij een subsidie van OCW aan Stichting OndersteBoven en de inkomsten van de deelnemersbijdragen, kan de boot varen. Maar willen we met onze schuit een verpletterende indruk op de toeschouwers maken zullen we ook moeten investeren in de aankleding. Hiervoor hebben we nog een bedrag van 2000 euro nodig.

Dus heb je ideeën voor ons om geld te werven, weet je bedrijven die mogelijk willen sponsoren, heb je mensen in jouw omgeving die de Trotse Lesboot een warm hart toe dragen en een bedrag zouden willen doneren? Vraag ze om een bedrag over te maken naar gironummer 3076241 ten name van Stichting OndersteBoven onder vermelding van “Donatie Trotse Lesboot 2010”.

Promotieteam Trotse Lesboot op Roze Zaterdag 26 juni

De Klup Trotse Lesboot komt met Roze Zaterdag naar Amersfoort. We zullen de Trotse Lesboot op een creatieve manier bij de bezoekers onder de aandacht brengen op de markt bij de tent van de LesBische Alliantie.

Met hartelijke groet namens de Klup Trotse Lesboot,

Monique van der Wart, 06 26 975 551  

Zij aan Zij is sinds een jaar een prachtige glossy. Met veel plezier levert onze voorzitter Irene Hemelaar ieder nummer een bijdrage in de vorm van een column. Zij aan Zij is het enige magazine in Nederland dat zich expliciet richt op vrouwen met lesbische gevoelens en is hét medium dat LesBische vrouwen, onze rolmodellen, in al hun diversiteit en met al hun initiatieven zichtbaar maakt alsmede met elkaar verbindt.

Om als glossy te kunnen blijven voortbestaan, zoekt het blad adverteerders én 1000 abonnees voor 1 september aanstaande. Lees onderstaande oproep van uitgeefster Maria van Oosten, en doe die vriendin een (proef)abonnement cadeau voor 20 eurietjes cadeau!

Aan iedereen met een warm hart voor de lesbische community,

Zoals je misschien weet heeft Zij aan Zij, het énige landelijke lesbische magazine, vorig jaar de stap gewaagd om een glossy te worden. Dat betekent dat we onze lezeressen nu al een jaar lang dubbel zo veel leesplezier bieden. Bovendien is onze website vernieuwd en daarbij onder andere voorzien van een gratis datingservice voor abonnees. Er is veel geïnvesteerd en achter de schermen wordt megahard gewerkt om met weinig middelen onze lezeressendoelgroep een prachtige (low budget) glossy voor te schotelen. En inderdaad: het regent al een jaar lang complimentjes! Tot zover het goede nieuws…

Helaas moeten wij constateren dat – ondanks de vele complimenten – er nauwelijks meer abonnees zijn dan voorheen. Dat is spijtig, want alleen met méér abonnees kunnen wij dit blijven volhouden. Andere glossy’s hebben vaak hoge inkomsten door paginagrote advertenties, maar daar moet ons blad het, zelfs in zijn huidige vorm, niet van hebben. Dat betekent heel concreet dat wij zeer afhankelijk zijn van de abonnee-inkomsten, sterker nog: we ontlenen ons bestaansrecht daaraan.

We overwegen nu om de abonneebijdrage flink omhoog te schroeven óf om het blad weer terug te brengen naar het 48 pagina’s tellende blaadje dat het voorheen was. Maar met beide opties zijn wij zelf niet blij, vooral het laatste zou héél erg jammer zijn. Eindelijk ís er nu eens een volwaardig professioneel gemaakt magazine voor lesbische vrouwen en dat willen we heel graag zo hóuden! Wij zoeken dus nog minimaal 1000 abonnees vóór 1 september 2010 om in de huidige mooie glossy vorm te kunnen blijven bestaan!

Goed idee…..

Daarom het volgende idee: het komende jaar zijn er vast één of een paar vriendinnen jarig die tot de Zij aan Zij-doelgroep behoren, maar nog géén abonnement hebben. Geef ze allemaal eens een (proef)abonnement cadeau in plaats van een boek of dvd!. Daarmee steun je het enige lesbische magazine in Nederland en België. Wij hebben deze nieuwe abonnees echt hard nodig! Wacht niet tot morgen, maar ga gelijk naar http://www.zijaanzij.nl/abonnement/cadeau Doe het nu !! Of bel naar +31 (0)10 40 90087

Tijdens de Amsterdam Gay Pride van 1 t/m 8 augustus vindt dit jaar voor de 2e maal de LesBian Pride plaats. Een week vol met feesten, literatuur, workshops en avontuur! Speciaal voor vrouwen die (ook) op vrouwen vallen.

LesBian Pride bestaat dankzij de inzet van initiatiefrijke professionals die veelal op vrijwillige basis verschillende activiteiten organiseren speciaal gericht  op de vrouwelijke bezoekers van Gay Pride.

OndersteBoven werkt bij de coördinatie van LesBian Pride nauw samen met Gay Pride-organisator ProGay die ondermeer zorgt voor de publiciteit en met IHLIA, die de prachtige ruimtes faciliteert in de Centrale Biblibliotheek van Amsterdam, de OBA. De OBA is daarmee ook dit jaar weer de LesBian Pride Meetingpoint. Maar ook elders in de stad kom je aan je trekken. Van een lesbisch literaire wandeling, Drag King activiteiten, een motortocht, de Pink Ladies on Stage tot een Queer Porn Festival.

Wil je de volledige agenda weten, surf dan naar www.weareproud.nl en stel eenvoudig je eigen programma samen.

We wensen je veel plezier!

Het LesBian Pride Team: Carolien Faaij, Dees Seegers, Lonneke van den Hoonaard, Dewi Vrenegoor, Constance Steenkamp, Gemma Rameckers, Daantje Versteeg, Irene Hemelaar, Agnita Vriend