6 LesBische projecten van start in Amsterdam

Er staan dit jaar mooie dingen te gebeuren in het kader van LesBische Zichtbaarheid in Amsterdam. Om deze te stimuleren ondersteunt de gemeente 6 zeer diverse projecten. Het Servicepunt Emancipatie waar we in december nog mee samenwerkten bij de debatavond “Zijn we nu zichtbaar LesBisch Genoeg” coördineerde de aanvraagprocedure.

OndersteBoven heeft de korte film Lief van Kim Herman met liefde geadopteerd om deze binnen de subsidieregeling mogelijk te maken en we zullen bovendien de voorstelling van Profor met een bescheiden subsidie ondersteunen.