Vrijwilligersorganisatie Stichting OndersteBoven is eind 2006 opgericht om de maatschappelijke positie van vrouwen, in het bijzonder lesbische en biseksuele vrouwen te bevorderen, zodat ze in vrijheid kunnen leven zoals ze dit willen. Om dit doel te bereiken, willen we deze groep vrouwen zichtbaar maken. Dit doen we onder andere door het verrichten en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam hebben we in april 2008 ons eerste grootschalige onderzoek naar de leefstijlen en het welbevinden van LesBische vrouwen in Nederland uitgezet via internet. Binnen de tijdspanne van slechts een maand vulden zo’n 2000 vrouwen het onderzoek in. Gedurende het afgelopen jaar heeft een aantal studenten druk de gegevens bestudeerd, geanalyseerd en bediscussieerd. En nu zijn we er binnenkort dan toch echt klaar voor om de resultaten met alle geïnteresseerden te delen.

De presentatie hiervan vindt plaats op vrijdag 24 april om 15.00 uur bij en in samenwerking met IHLIA in de theaterzaal van de OBA te Amsterdam. We nodigen je van harte uit erbij te zijn. Het programma duurt tot ongeveer 16.30 uur waarna er – op eigen kosten – een borrel plaatsvindt. Meld je alsjeblieft aan via info@stichtingondersteboven.nl, dan zetten we je op de gastenlijst.

Je krijgt bijtijds een bevestiging toegestuurd.

Ingezonden brief aan Opzij 24 januari 2009

De zeven bestuursleden van stichting OndersteBoven waren allen zeer verbaasd over “Feminisme 3.0 voor iedereen”. De nieuwste versie is kennelijk niet bedoeld voor de niet-heteroseksuele vrouw. Geen geïnterviewde met een passie voor de positieverbetering van de lesbische vrouw en zelfs geen roze organisatie in de lange lijst met vrouwenbelangenbehartigers. Stichting OndersteBoven stelt daarom een extra dik themanummer voor waarin alleen aandacht is voor de lesbische en biseksuele vrouw. Wij barsten van de ideeën!

‘Hennetje van de Maand’ waarin gewag wordt gemaakt van een beleidspersoon die zegt: “Maar lesbische vrouwen hebben toch helemaal geen issues!?”.

‘Roze Moordkuil’ waarin een lezeres op komische wijze verhaalt over de mensen die haar maar blijven vragen: “Maar hoé doen jij en zij het dan toch?” en de vele antwoorden die zij daarop inmiddels heeft gegeven.

‘Langs de Lesbische Meetlat’ waarin een heteroseksuele vrouw wordt bevraagd over de aan- of afwezigheid van lesbische en biseksuele vrouwen in haar leven en de manier waarop zij haar kinderen homoseksuele voorlichting geeft.

En daarnaast zijn er genoeg interessante artikelen te bedenken. Zoals ‘Zichtbaar op de Werkvloer’, over de (on)mogelijkheid van uit de kast komen en blijven bij collega’s en werkgevers, met niet alleen persoonlijke verhalen, maar ook aandacht voor FNV Roze. Of ‘Lesbische vrouwen hebben issues’, de presentatie van een wetenschappelijk onderzoek onder lesbische en biseksuele vrouwen, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van stichting OndersteBoven.

Opzij, wij dragen u een zeer warm vrouwenhart toe. Is de liefde wederzijds?

Carla Custers