Beste lezer,

Ben of ken jij in Amsterdam Nieuw West een LHBTI mantelzorger* of een mantelzorger van een LHBTI’er…. dan is deze mail voor jou! Voor jezelf of om door te sturen. Wat staat er namelijk te gebeuren?

Uitnodiging 10 november Dag van de Mantelzorg in Amsterdam Nieuw West

Ook dit jaar verzorgen de Huizen van de Wijk van Nieuw West een uitgebreid programma aan activiteiten voor mantelzorgers. In samenwerking met Stadsdeel Nieuw West wil Stichting OndersteBoven graag specifiek JOU uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

De intentie van de huizen van de wijk is dat iedereen zich thuis voelt bij hun activiteiten, dus ook LHBTI’ers. Wij zijn benieuwd of je vindt dat het aanbod ook op jou is toegesneden bijvoorbeeld dat men er niet automatisch van uitgaat dat je als bezoeker heteroseksueel bent. We vernemen graag van jou of dit geldt voor jou.

Als uit de terugkoppeling van de aanwezigen blijkt dat dit niet voldoende het geval is, zullen we een gesprek organiseren met de organisatoren en bezoekers om te zien wat er kan verbeteren. Ik hoor het dan ook graag als je een van de activiteiten gaat bezoeken. Mail me alsjeblieft op irene@stichtingondersteboven.nl.

Dus: Ben je zelf roze mantelzorger of ken je mantelzorgers in Amsterdam Nieuw-West die hier aan zouden willen deelnemen? Bekijk dan gerust het programma of stuur het door!

De activiteiten zijn gratis, maar voor sommige activiteiten vraagt men zich aan te melden vooraf. Zie ook: https://www.amsterdam.nl/nieuw-west-gebied/buurtnieuws-nieuw/algemeen/dag-mantelzorg-2017/

Verder wil ik je aandacht nog even vestigen op het presentje dat de gemeente Amsterdam weggeeft aan mantelzorgers, namelijk een VVV-bon van €20,- die zelfstandig aangevraagd kan worden of samen met een hulpverlener. Dit kan op de digitale manier maar ook via een stadsloket van de gemeente.

*Wanneer ben je mantelzorger?
Je geeft mantelzorg als je op langdurige basis hulp biedt aan iemand. Niet omdat je een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat je een sociale relatie met die persoon hebt. Zoals met een familielid, vriendin of buren. Dus als je bijvoorbeeld voor je moeder kookt omdat ze dit zelf niet meer kan, op regelmatige basis bij een dementerende hartsvriend logeert zodat hij ’s nachts niet gaat dwalen of op een andere wijze iemand die je dierbaar is voor een langere periode steunt, dan ben je mantelzorger.

Het project Mantelzorg Roze
Sinds half oktober 2017 leidt ondergetekende vanuit Stichting OndersteBoven het project rondom Roze Mantelzorg in samenwerking met de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw West. Het project heeft als doel meer inzicht te krijgen in bijvoorbeeld hoeveel LHBTI mantelzorgers er zijn die LHBTI en cishetero mensen verzorgen, en wat hun specifieke behoeften zijn. Vinden zij de weg naar reguliere ondersteuning voor mantelzorgers en is het aanbod aan deze groep ‘inclusief’ in taalgebruik, vraagstelling en activiteiten? LHBTI-personen hebben vaak een ander zorgnetwerk dan cishetero-mensen, namelijk vaak zelf gekozen familie in plaats van / naast bloedverwanten. Lesbiennes en homo’s hebben minder vaak een gezin met kinderen dan heteroseksuele mensen. Verder lezen: https://stichtingondersteboven.nl/roze-mantelzorgers-ondersteboven-en-nieuw-west

Tot zover!

Je ontvangt deze uitnodiging omdat we eerder hebben samengewerkt op LHBTI-gerelateerde onderwerpen. Mocht je opmerkingen en/of vragen hebben naar aanleiding van deze uitnodiging, neem gerust contact met me op.

Met hartelijke groet,

Irene Hemelaar

Stichting OndersteBoven

Projectleider Mantelzorg Roze

+31 6 50 567 256

Project Mantelzorg Roze in samenwerking met Amsterdam Nieuw West oktober 2017 – voorjaar 2018

Sinds half oktober 2017 leidt Irene Hemelaar vanuit Stichting OndersteBoven een project rondom Roze Mantelzorg in samenwerking met de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw West. Het project heeft als doel meer inzicht te krijgen in bijvoorbeeld hoeveel LHBTI mantelzorgers er zijn die LHBTI en cishetero mensen verzorgen, en wat hun specifieke behoeften zijn. Vinden zij de weg naar reguliere ondersteuning voor mantelzorgers en is het aanbod aan deze groep ‘inclusief’ in taalgebruik, vraagstelling en activiteiten? LHBTI-personen hebben vaak een ander zorgnetwerk dan cishetero-mensen, namelijk vaak zelf gekozen familie in plaats van / naast bloedverwanten. Lesbiennes en homo’s hebben minder vaak een gezin met kinderen dan heteroseksuele mensen.

Startpunt voor het project is dit document van Movisie. https://www.movisie.nl/artikel/roze-mantelzorg)

In de afgelopen periode heeft Irene verschillende mensen / organisaties gesproken die belangstelling hebben te worden betrokken en een bijdrage te leveren en ook gekeken naar een haalbare opzet. Naast enkele bijeenkomsten, moet deze opzet leiden tot een of meerdere terugkerende interventies die zullen leiden tot een passendere aanpak / benadering voor LHBTI-mantelzorgers en de (LHBTI- en cisheteromensen) die zij verzorgen. Het project loopt af in het voorjaar van 2018.

De volgende activiteiten staan voor het pakweg komende half jaar op de agenda:

10 november Dag van de Mantelzorg; aanhaken op bestaand initiatief Coördinatie van actieve deelname van LHBTI-mantelzorgers aan de Dag van de Mantelzorg op 10 november in Nieuw West. Informeren van deze doelgroep over de reeds geplande bijeenkomsten en stimuleren deze bij te wonen. In minimaal 7 Huizen van de Wijk zullen een programma aanbieden aan mantelzorgers. Wij benaderen binnen roze netwerk LHBTI-mantelzorgers met de informatie die de aanbieder verstrekt. In de benadering van het netwerk zullen we ook om feedback van de roze mantelzorgers vragen op de bijeenkomsten; of deze aansluiten in inhoud / taal / beleving op LHBTI-mantelzorgers. Aan de hand van de resultaten zullen we een gesprek organiseren met de organisatoren en bezoekers uit de doelgroep om volgende edities inclusiever te maken.

In samenspraak met verschillende inhoudelijke, gespecialiseerde organisaties zal een survey worden opgesteld met de juiste vragen in relatie tot roze mantelzorg. Hoe vinden we deze mantelzorgers, hoe gaat het met hen, zijn er specifieke behoeften die niet spelen bij cis hetero mantelzorgers of mantelzorgers die cis hetero’s verzorgen? . Stadsbreed en waar logisch landelijk bij kenniscentra, belangenorganisaties, organisaties die zich richten op dit profiel informatie ophalen over roze mantelzorg en (behoeften verzorgers en verzorgden) en interventies die op dit profiel plaatsvinden.

Vervolgens zal in kaart worden gebracht / vaststgesteld (ongoing op basis van input) waar roze mantelzorgers, LHBTI-personen die mantelzorg ontvangen tegenaan lopen, wat ze nodig hebben en waarin dit zich onderscheidt.

En verder organiseren we een bijeenkomst over LHBTI en mantelzorg op 8 december, Paarse Vrijdag, een bijeenkomst voor LHBTI-statushouders die (elkaar) mantelzorgen en een bijeenkomst voor Wijkzorg & LHBTI-mantelzorgers. 

Al deze activiteiten zullen leiden tot een rapportage met aanbevelingen voor het stadsdeel.