De Trotse Lesboot ‘Celebrates’ op 7 augustus

Dit jaar vaart De Trotse Lesboot voor de 4e maal mee in de Botenparade van de Amsterdamse Gay Pride op 7 augustus aanstaande.

Vaar je mee?

De inschrijvingen zijn per heden geopend! Er kunnen zo’n 40 vrouwen met ons meevaren. Om verzekerd te zijn van deelname dien je voor 7 juli 2010 jouw bijdrage te betalen. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst vaart.

 

De bijdrage is dit jaar vastgesteld op € 50,-. Je kunt het bedrag overmaken naar gironummer 3076241 t.a.v. Stichting OndersteBoven te Amsterdam onder vermelding van “Meevaren Trotse Lesboot 2010”.

 

 

Voor het afsluiten van de collectieve verzekering dient iedere opvarende haar geboortedatum en volledige naam, mits deze nog niet bij ons bekend zijn, door te geven op aanmelden@detrotselesboot.nl.

 

We hebben geld nodig!

Dankzij een subsidie van OCW aan Stichting OndersteBoven en de inkomsten van de deelnemersbijdragen, kan de boot varen. Maar willen we met onze schuit een verpletterende indruk op de toeschouwers maken zullen we ook moeten investeren in de aankleding. Hiervoor hebben we nog een bedrag van 2000 euro nodig.

Dus heb je ideeën voor ons om geld te werven, weet je bedrijven die mogelijk willen sponsoren, heb je mensen in jouw omgeving die de Trotse Lesboot een warm hart toe dragen en een bedrag zouden willen doneren? Vraag ze om een bedrag over te maken naar gironummer 3076241 ten name van Stichting OndersteBoven onder vermelding van “Donatie Trotse Lesboot 2010”.

Promotieteam Trotse Lesboot op Roze Zaterdag 26 juni

De Klup Trotse Lesboot komt met Roze Zaterdag naar Amersfoort. We zullen de Trotse Lesboot op een creatieve manier bij de bezoekers onder de aandacht brengen op de markt bij de tent van de LesBische Alliantie.

Met hartelijke groet namens de Klup Trotse Lesboot,

 

 

Monique van der Wart, 06 26 975 551