Projecten en Jaarplan 2024

Wat we doen!

In 2024…

 1. Verwezenlijken we samen met zes andere organisaties in de Amsterdamse alliantie Queer365 een aantal van onze dromen voor de Amsterdamse LBTQI+ community, door Vrouwxn voor Iedereen.
 2. Gaan we in een samenwerking met andere organisaties uit Amsterdam Nieuw-West waaronder Pink Nieuw-West opnieuw activiteiten organiseren en initiëren tijdens Pride. #prideaandeplas
 3. Bezoeken we en leveren we een bijdrage aan de European Lesbian* Conference in Kazachstan.

In 2023…

 1. Organiseerden we de eerste Queer Meeting Generations Pubquiz, gericht op de gehele community waarin de zichtbaarheid van LBTQI+ vrouwen gegarandeerd i.
 2. Liepen we mee in de eerste Vrouwenmars in stadsdeel Nieuw-West.
 3. Deelden we kennis in een klankbordgroep van de Universiteit van Leiden in het kader van een studie over Biplus en de werkvloer.
 4. Hebben we samengewerkt met verschillende organisaties op landelijk en stedelijk niveau om de emancipatie van LHBTQI+ personen te vergroten, vrouwen voorop.
 5. Vroegen we samen met Pink Nieuw West een subsidie aan om tijdens Pride 2024 meerdere activiteiten te organiseren. En deze werd begin december gehonoreerd!
 6. Vroegen we met 6 andere queer organisaties een tweejarige subsidie aan bij de gemeente Amsterdam, gericht op het bevorderen van de emancipatie van (kwetsbare en bi-culturele) LHBTQI+ personen. Deze aanvraag werd vlak voor de kerst gehonoreerd! We kunnen in ’24 en ’25 eindelijk onze plannen voor onder andere Pride aan de Plas uitrollen.
 7. Werd de Queer kerstpakkettenactie weer een groot succes.

In 2022…

 1. maakten we gedurende het jaar en tijdens Pride Amsterdam een aantal uitzendingen van het Power Vrouwen Hour.
 2. We organiseerden Polderheuvel Pride. De stichting initieerde gesteund door stadsdeel Nieuw West tijdens  Pride Amsterdam op maandag 1 en dinsdag 2 augustus 2022 voor het eerst een kleinschalig, multicultureel pridefestival (tot circa 500 personen) in de open lucht en wel van, voor en met Amsterdam Nieuw West. Beoogde doelgroep:
  1. LBTQI+ vrouwen
  2. Direct omwonenden, gebruikers van de Tuinen van West (Geuzenveld, Osdorp)
  3. Overige HBTQI+ en andere liefhebbers uit Amsterdam en omstreke
 3. adviseerden het ministerie van VWS in een begeleidingscommissie rondom gender gerelateerd geweld achter de voordeur.
 4. maakte de oorlog in Oekraïne dat wij ons inzetten binnen de EuroCentralAsian Lesbian* Community (EL*C) om voor LBTQI+ vrouwen die dit nodig hebben een onderdak te kunnen bieden. Ook maakten we deel uit van de European Lesbian* Conference in Boedapest.
 5. De succesvolle advents/kerstpakkettenactie voor vrouwen en queer vluchtelingen vond voor de derde keer plaats.

Het jaar 2021…

….heeft Corona ook roet in het eten gegooid. Uiteindelijk hebben we vooral uitzendingen van het Power Vrouwen Hour kunnen maken. Gelukkig niet alleen tijdens Pride, maar ook met een kerstuitzending. We adviseerden op het nieuwe Pride beleid van de gemeente Amsterdam en de stichting is een meerjarige samenwerking aangegaan met 22 andere LHBTQI+ organisaties in de door de gemeente Amsterdam gesubsidieerde Alliantie Zichtbaarheid & Pride, oftewel het Queer Network Amsterdam. Ten tijde van de advent verzorgden we voor de tweede maal een advents/kerstpakkettenactie. Deze keer in samenwerking met de begeleiders van queer vluchtelingen in het Amsterdamse AZC en het Leger des Heils.

Het jaar 2020 had 2 events op de planning staan.

 1. Voor eind mei een Meeting Generations op een locatie onder de Grote Rivieren. Deze editie heeft online plaatsgevonden.
 2. Polderheuvel Pride. Een nieuw festival dat vanwege Covid19 helaas geen doorgang kon vinden.

Wel organiseerden we vanuit ons tv-programma Het Power Vrouwen Hour een zer succesvolle advents/kerstpakketenactie in samenwerking met het Leger des Heils en wel voor hun vrouwelijke cliënten.

Het jaar 2019 gebruikten we om Stichting OndersteBoven en haar werk een goede impuls te geven.

 1. Ondersteuning van het bi-culturele project Regenbooghuis Amsterdam
 2. LBTQI en veiligheid. Voortzetten gemeentelijke lobby (driehoeksoverleg) en samenwerking met relevante partijen voortzetten / aanknopen
 3. Meerjarenplan/visie/strategie die in december 2018 is verkend met achterban verder uitwerken.
 4. Meeting Generations 2 maal uitvoeren. 1 maal tijdens Pride Amsterdam en 1 maal in de periode najaar 2018 tot april 2020.

Het jaar 2018 gebruikten we om lopende projecten af te ronden en een aantal zaken rondom LBTQI en veiligheid opnieuw op te pakken.

 1. Uitvoering van het project Roze Mantelzorg door Irene (presentatie onderzoek naar LHBTI en mantelzorg)
 2. Financiën jaren 2016 en ’17 in kaart brengen, 2018 begroten.
 3. Site updaten en Anbi- en AVG-proof maken
 4. Nieuw bestuur registreren, brainstormen welke taken welk bestuurslid (naast rol in het bestuur) op zich wil nemen
 5. LBTQI en veiligheid. Voortzetten gemeentelijke lobby (driehoeksoverleg) en samenwerking met relevante partijen voortzetten / aanknopen
 6. Meerjarenplan/visie/strategie uitwerken samen met de mensen voor wie we aan de slag gaan. Vragen die langs zullen komen: Kloppen de doelstellingen nog, hoe intersectioneel willen we zijn, hoe ‘groot’ willen we zijn in aantallen vrijwilligers / ambities / reikwijdte. 
 7. In oktober, rond Internationale Coming Out-dag de presentatie van de korte documentaire “Stichting OndersteBoven, de eerste 10 jaar” (werktitel)

Zie ook onze eerdere activiteiten