LBTQI, veiligheid en aangiftebereidheid

Samen met 9 andere mensen (een gemixte groep van hetero- en LHBT-personen, wit en van kleur, 4 vrouwen, 6 mannen) en enkele ambtenaren vanuit diversiteit en veiligheid zit Irene Hemelaar namens OndersteBoven in het Amsterdamse Driehoek overleg (burgemeester, korpschef Amsterdamse Politie, en directeur OM) In samenspraak met de 3 vrouwen in het gezelschap heeft Irene verschillende diversiteitsnetwerken van/bij de politie in juni 2018 een brainstormsessie geïnitieerd om te zien of er bij de aanpak van anti-LHBTI-geweld, -intimidatie en ander (seksueel) overschrijdend gedrag een manier is om dit intersectioneel aan te pakken.

Er liggen twee aanleidingen ten grondslag aan deze aanpak.

  1. In media gaat het vaak vooral over anti-homogeweld. Geweld tegen LBTI-vrouwen is zoveel onzichtbaarder, en vanwege de ‘gladde jas’ in het negeren die je als meisje / vrouw al heel jong ontwikkelt en de gedachte ‘het hoort erbij’ en dat je wel kunt blijven melden als je dit serieus wilt aanpakken, doen vrouwen en LBTI-vrouwen in het bijzonder ook opmerkelijk weinig melding / aangifte. En dat terwijl transvrouwen bovenmatig veel te maken hebben met overschrijdend gedrag en geweld. Dus de zichtbaarheid van vrouwen en de bereidwilligheid van vrouwen in de LHBTI-community om aangifte te doen, moet worden vergroot.
     
  2. De gemeente Amsterdam kent een verbod op straatintimidatie sinds begin dit jaar. In fases zal het beboeten en handhaven in de verschillende stadsdelen worden uitgerold. Door een motie van voormalig VVD-raadslid Ruigrok is ruim een jaar terug verbreed met intimidatie tegen LHBTI’s. In het gesprek met de driehoek leek het of een interesectionele aanpak (ik ben bijvoorbeeld vrouw en lesbisch en soms is onduidelijk welke van de twee nou aanleiding is voor – seksueel – overschrijdend gedrag) vrouw / lesbisch geen draagvlak vond bij de korpschef en de waarnemend burgemeester. Deze afhoudendheid kwam meer naar voren te komen toen de vrouwen van kleur aangaven dat het voor zwarte queer personen vanwege wantrouwen tegen de politie (profilering) voor hen nóg lastiger is om aangifte te doen.

We willen bovendien kijken of er een follow up kan komen van het kwalitatieve onderzoek dat we in 2011 door Movisie lieten uitvoeren “Zoenen is gevaarlijk”. https://www.movisie.nl/publicaties/zoenen-gevaarlijk-onderzoek-naar-geweld-tegen-lesbische-vrouwen, waarbij er ook met een intersectionele blik naar ervaringen wordt gekeken. Hiervoor zoekt de stichting samenwerking met relevante partners en mogelijkheden tot financiering.

Feit is dat er sinds dit onderzoek weinig met de resultaten is gebeurd. De website www.meldhetwel.nl, een samenwerking van OndersteBoven en Roze in Blauw uit 2014 is nooit goed in de markt gezet, mede door gebrek aan menskracht en geld. In maart jongstleden – ook zonder campagne – lanceerde de politie spontaan een nieuwe anti-discriminatie app http://melddiscriminatie.nu Helpen dit soort instrumenten überhaupt?

Vragen waar we een antwoord op gaan zoeken!