Lesbo’s stemmen links

ProGay heeft in samenwerking met Gay.nl, Zij aan Zij, COC, stichting OndersteBoven, gaysite.nl, GK.nl en OUT TV een kiezersonderzoek over de Europese Verkiezingen gehouden. In totaal zijn ruim 120.000 homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in alle leeftijdscategorieen gevraagd mee te werken. Ruim 1300 homo’s en lesbo’s gaven hun medewerking.

Hieronder staan de belangrijkste resultaten op een rij:

1.    Partij voorkeur van homo’s nationaal gemiddelde nu

Uit deze grafiek blijkt heel duidelijk dat het homo en lesbo electoraat radicaal anders stemt dan het landelijke gemiddelde. Uitschieters zijn D66, Groenlinks en in mindere mate de VVD.
Verklaring hiervoor is dat de positionering van de verschillende partijen op het homorechten gebied de leidende factor is voor de homostem. D66 en Groenlinks hebben door de jaren heen een solide reputatie en bekendheid gegeven aan homorechten, dit in contrast met de VVD en PvdA, die ook voor homorechten hebben gestreden. De PvdA kampt ook met de ‘Melkert’ erfenis en een allochtone achterban die als homo-onvriendelijk wordt ervaren. De VVD heeft wel een goede verdienste op homorechten, maar deze onvoldoende uitgedragen. Hierdoor pakken D66 en Groenlinks de winst.

2.    Partij voorkeur homo’s en lesbo’s nu en toen

Uit deze grafiek blijkt hoe radicaal homo’s en lesbo’s zijn: ze switchen gemakkelijk van rechts populisme in 2008 naar een solide liberale partij in 2009. Dit heeft alles te maken met de perceptie van hoe partijen door het electoraat gezien worden als homovriendelijk. Opvallend is dat de groei van Wilders in vergelijking met het nationaal gemiddelde sterk achterblijft. Dit komt omdat Wilders homo’s als een ‘stok’ gebruikt om moslims mee te slaan. Hij schildert homo’s af als slachtoffers, maar probeert daarna niet om de situatie van homorechten te verbeteren. De bredere aanpak van D66, Groenlinks en de VVD wordt meer gewaardeerd. Homo’s zijn niet erg trouw aan hun partij, ze zijn bereid om snel van partij te veranderen als ze menen dat deze hen beter vertegenwoordigd.

3.    Partij voorkeur lesbo’s en homo’s.

Uit deze grafiek blijkt dat homo’s en lesbo’s anders stemmen: waar mannen meer dan vrouwen geneigd zijn te gaan voor D66, VVD, PvdA en Wilders, vrouwen stemmen dan weer op Groenlinks en SP. Onduidelijk is waardoor dit verschil bestaat*. Mogelijkerwijs is dit zo omdat Groenlinks een vrouw als lijsttrekker heeft. Voor de SP hebben we nog geen verklaring kunnen vinden.
4.    Gemiddeld cijfer voor EU voor homo’s en lesbo’s

Uit het onderzoek blijkt dat de overeenkomst tussen de waardering tussen de Europese Unie en de inzet van het Europees Parlement nagenoeg samenvallen (Significant niveau van 0.43= zeer hoge correlatie, 0.5 is max)
Op zich zegt dit dat homo’s en lesbo’s de EU alleen interessant vinden als ze zich goed inzetten voor homo en lesbo’s. In een losse context zegt dat nog niet zo veel, maar wanneer we de onderstaande grafiek er bij nemen wordt het al heel wat interessanter.

We zien heel duidelijk dat er verschillen bestaan tussen de homo’s en lesbo’s die op bepaalde partijen stemmen, en hun waardering voor de EU en de inzet van de EU op homorechten. We zien dat Groenlinks, Wilders, PvdD, Verdonk stemmers de inzet voor de homorechten zelfs hoger waarderen dan de hele Unie bij elkaar. Interessant is dat de stemmers van het CDA de Unie wel als belangrijk ervaren, maar homorechten totaal niet. Dit betekent dat de ideologie van het CDA,  homo zijn kan, als je maar niet opvalt en pro homo statements maakt, ook navolging in het homo electoraat heeft. Over het algemeen kan de vorige statement over de samenhang tussen de waardering voor homorechten en de EU ondersteund worden, maar dan zien we wel dat er uitschieters zijn zoals het CDA, en ook de PVV die erg Eurokritisch is.

5.    Opleiding en partij voorkeur

Opvallend aan deze grafiek zijn de duidelijke opleidingsniveauverschillen tussen de verschillende partijen. Over het algemeen kan worden gesteld dat de hoger opgeleiden stemmen op D66, Groen links en VVD, terwijl de SP en Wilders juist de laagopgeleiden aanspreken. Bijna 42% van de universitair geschoolden kiest voor D66, 18% van degenen die de middelbare school als hoogste opleiding hebben aangevinkt kiezen voor Wilders. Dit geeft de polarisering tussen de verschillende partijen een nieuw licht: de hoger en lageropgeleiden staan steeds meer tegenover elkaar.

Een samenvatting van de resultaten lees je hier.

Bron – www.progay.nl