Onze doelstellingen

Stichting OndersteBoven zet zich al sinds 2006 in voor de zichtbaarheid van vrouwen met een andere dan heteroseksuele voorkeur en/of cis (gender-) identiteit; bij welke letter van de LGBTQI-lettersoep zij ook horen. Zij blijft net zolang bevragen, trekken, porren en inspireren totdat er echt wat wordt gedaan voor vrouwen met lesbische gevoelens.

Zichtbaarheid en versterking van de LBTQI-community is steeds de rode draad in het werk van Stichting OndersteBoven. Praktisch gezien uit zich dat in initiatieven zoals een tweejaarlijkse LesbICOONingin verkiezing, de Trotse Lesboot op Pride Amsterdam, diverse inhoudelijke bijeenkomsten, workshops en onderzoek naar de LBTQI-gemeenschap.

Uit de oprichtingsacte:

De stichting heeft ten doel
Het bevorderen van het recht voor vrouwen, met een bijzondere aandacht voor lesbische en biseksuele vrouwen, om in vrijheid te leven zoals ze willen, in al hun seksuele diversiteit en verschillende leefstijlen, en het bevorderen van maatschappelijke acceptatie, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting beoogt geen winst.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door
a. het initiëren, stimuleren en (laten) uitvoeren van onderzoek naar seksuele diversiteit en leefstijlen onder vrouwen, alsmede het geven van voorlichting en het op welke andere wijze ook verbreiden van inzicht en kennis van dit onderwerp,
b. het (laten) verzorgen van wetenschappelijke onderzoeken en daarmee samenhangende herhalingsonderzoeken en verdiepingsstudies,
c. het verzorgen van projecten rondom thema’s die verband houden met het doel van de stichting,
d. het (laten) verzorgen van publicaties,
e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via info @ stichtingondersteboven . nl