PERSBERICHT

OndersteBoven presenteert landelijk onderzoek naar LesBische vrouwen

Hoe gaat het met LesBische vrouwen in Nederland? In hoeverre is stigmatisering vanwege de seksuele gerichtheid van invloed op het welbevinden, op de gezondheid?

Totnogtoe zijn LesBische vrouwen in Nederland niet op grote schaal onderzocht. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam heeft Stichting OndersteBoven in april 2008 haar eerste landelijke onderzoek uitgezet. Binnen de tijdspanne van slechts een maand vulden zo’n 2000 vrouwen het onderzoek in. Het afgelopen jaar is gebruikt om de gegevens te analyseren en bediscussiëren en op verschillende manieren tegen het wetenschappelijk licht te houden. De onderzoeksresultaten delen we graag!

Wanneer: Op vrijdag 24 april om 15.00 uur

Waar: Bij en in samenwerking met IHLIA in de theaterzaal van de OBA, Oosterdokskade 143 te Amsterdam.

Programma: De presentatie duurt tot ongeveer 16.30 uur waarna er – op eigen kosten – een borrel plaatsvindt.

Aanmelden: Via info@stichtingondersteboven.nl. We sturen bijtijds een bevestiging.

Stichting OndersteBoven is eind 2006 opgericht om de maatschappelijke positie van vrouwen, in het bijzonder lesbische en biseksuele vrouwen te bevorderen, zodat ze in vrijheid kunnen leven zoals ze dit willen. Om dit doel te bereiken, wil OndersteBoven deze groep vrouwen zichtbaar maken. Zij initieert en stimuleert daarom wetenschappelijk onderzoek op het gebied van seksuele diversiteit en verschillende leefstijlen onder vrouwen. De hieruit verworven inzichten zal ze verbreiden door het verzorgen van presentaties en publicaties. Daarnaast organiseert ze tal van projecten rondom thema’s die hiermee in verband staan, zoals het faciliteren van De Trotse Lesboot tijdens de Botenparade van de Amsterdam Gay Pride en de introductie van de LesbIcoon en de tweejaarlijkse kroning van de LesbICOONingin.

Amsterdam, 1 april 2009

————

Noot voor de redactie

Contactgegevens:
06 50 567 256 Irene Hemelaar

06 41 309 237 Esther Bremer

www.stichtingondersteboven.nl