Privacy verklaring Stichting OndersteBoven

versie 24 mei

Stichting OndersteBoven respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting OndersteBoven heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting OndersteBoven.

Delen met derden
Stichting OndersteBoven zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en met jouw uitdrukkelijke toestemming.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens
Stichting OndersteBoven kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stichting OndersteBoven en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting OndersteBoven verstrekt.

Bij Stichting OndersteBoven kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankrekeningnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Stichting OndersteBoven verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Stichting OndersteBoven je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang en over de dienstverlening van Stichting OndersteBoven. Ook als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Als je die nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Stichting OndersteBoven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Stichting OndersteBoven zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Stichting OndersteBoven maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Stichting OndersteBoven maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@stichingondersteboven.nl

Stichting OndersteBoven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Stichting OndersteBoven is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op deze website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Stichting OndersteBoven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 34257858.
Mail voor vragen naar info@stichtingondersteboven.nl