Regenbooghuis

Op 18 april 2019 presenteerden namens de initiatiefgroep bestaande uit COC Amsterdam en het Platform biculturele transgenders COC Amsterdam, Black Queer and Trans Resistance, Pink Marakech, Stichting OndersteBoven, Platform People Pride en Pink Terrorists Nassiri Belaraj en Marcel Heyman hun visie op de komst van een Regenbooghuis in Amsterdam.

Waarom?

Ten eerste, omdat de wens vanuit de community, die is opgetekend in het Regenboog Stembusakkoord uit 2018 ook is omarmd door burgemeester Halsema. Zij heeft in navolging op gesprekken met sleutelfiguren uit onze community besloten te onderzoeken of er draagkracht is voor dit initiatief en wat de behoeften en verwachtingen zijn van organisaties die zich willen aansluiten.

Ten tweede, omdat verschillende Amsterdamse LHBTQI+ organisaties hun verwachtingen en behoeften kenbaar hebben gemaakt aan de gemeente en bovendien interesse hebben getoond een als initiatiefgroep een actieve rol in de totstandkoming te willen spelen.

Tijdens de gemeentelijke Regenboog Bijeenkomst op 18 april 2019, waarin het Amsterdamse LHBTQI-beleid voor de komende vier jaar wordt besproken met en door stakeholders uit de community, hielden Marcel Heyman (Pink Terrorists) en Nassiri Belaraj (Pink Marrakech) namens de initiatiefnemers een pitch.

Vanuit Stichting OndersteBoven heeft Irene Hemelaar in 2019 met input van alle stakeholders een plan geschreven. De laatste maanden van het jaar en de eerste maanden van 2020 heeft een extern bureau in opdracht van de gemeente gesprekken verder ingezoomd en met vele stakeholders gevoerd over wat er precies nodig is voor verschillende gemarginaliseerde groepen binnen onze Regenboogcommunity. De klankbordgroep die hieruit voortkwam heeft de kaders van het regenbooghuis opgezet. De zoektocht naar een gebouw is gestart én gevonden.

Met een echt gebouw in het verschiet is in maart 2021 de realisatiegroep Regenbooghuis van start gegaan. In augustus 2021 zou het regenbooghuis zomaar de deuren kunnen openen. Meer informatie? Lees hier het verslag van de Regenbooghuis bijeenkomst met de community op 2 maart 2021.