Tag Archief van: Andrée van Es

Vera en Irene openen de debatavondCOC Nederland en Stichting OndersteBoven geven sinds 1,5 jaar in een lesBische Alliantie met onder andere Zij aan Zij – ondersteund met een subsidie van OCW -een impuls aan de LesBische emancipatie door het samenbrengen en combineren van de vele kleinschalige, en soms lokale activiteiten die vanuit de LBT-gemeenschap worden ondernomen. De alliantie wil de zichtbaarheid van LBT-vrouwen te bevorderen en vanuit een centrale positie de LBT-agenda behartigen

De alliantie heeft de doelstellingen die ze zich voor deze periode stelde grotendeels gehaald. We zien dat het belang van lesBische zichtbaarheid steeds breder wordt erkend en dat de community in beweging komt en dat er steeds meer gebeurt in het land. OCW ondersteunt de alliantie nog eens voor 3 jaar bij haar landelijke inspanningen. Daarnaast zet de gemeente Amsterdam de komende drie jaar in op lesbische zichtbaarheid, door deze als een van de vijf pijlers in haar emancipatienota op te nemen.

Na afloop netwerken tijdens de borrel In het debat ‘Zijn we nu Zichtbaar LesBisch Genoeg’ dat de alliantie in samenwerking met SPE Amsterdam organiseerde kijken we, met Kim Wannet van SPE als moderator, terug en vooruit. Vera Bergkamp (COC) en Irene Hemelaar (OndersteBoven) zetten uiteen waarop de afgelopen 1,5 jaar is ingezet. Amsterdams wethouder Andrée van Es vertelt over het belang van de emancipatienota. Hierna volgen levendige gesprekken met zo’n 55 betrokken vrouwen met verschillende culturele achtergronden, verschillende leeftijden en zeer uiteenlopende visies.Hierbij dienden de volgende vragen als uitgangspunt:

– Zijn we er al bijna met de emancipatie, sociale en zelfacceptatie van lesBische vrouwen? Of nog lang niet?
– Wat gebeurt er al en wat zou er (nog meer) moeten gebeuren?
– Door wie?
– Wat kan er beter / anders?

In een viertal discussies komen deze vragen in een verschillend perspectief aan de orde:
-Positie van biseksuele vrouwen binnen LesBische beweging
-Belang van zichtbaarheid vanuit genderperspectief
-Meiden/vrouwen met een migrantenachtergrond
-De zichtbaarheid van LBT-vrouwen binnen de samenleving, de LHBT- en de vrouwenbeweging

Nieuwe inzichten en thema’s vinden begin 2012 hun beslag in de plannen voor het project Zichtbaar LesBisch 2.0 dat de LesBische Alliantie de komende drie jaar landelijk zal uitvoeren.

In Amsterdam kunnen LesBische initiatiefneemsters hun plannen indienen bij SPE.

Het verslag van de bijeenkomst kun je hier downloaden.

Wie aan emancipatie denkt, denkt al snel aan gelijkheid, vrijheid en de strijd om die rechten op te eisen. Daar kan niemand tegen zijn. Maar waarom brengt emancipatie dan toch zoveel spanningen teweeg? Waarom ergeren mensen zich aan extravagante homo’s tijdens de Gay Pride en zeggen sommige homoseksuelen zélf dat dit hun emancipatie ondermijnt? Waarom storen velen zich aan het ‘gedram’ van feministen terwijl zij de gelijkheid tussen man en vrouw zo belangrijk zeggen te vinden? Waarom wordt moslims voorgehouden dat hun emancipatiestrijd ertoe moet leiden dat zij onze homo’s gaan omarmen?

In Nederland praten we zo vaak over emancipatieprocessen, dat we ons nauwelijks meer afvragen wat emancipatie eigenlijk is. Leidt emancipatie eigenlijk wel tot gelijkheid en vrijheid, of is het een manier geworden om burgers uit te sluiten? Tijdens de debatavond ‘Emancipatie natuurlijk!’ werpen we die vraag op en onderzoeken we de subtiele in- en uitsluitingsprocessen in de samenleving van vandaag. Hoe natuurlijk kan emancipatie zijn?

Met Henk Krol (Gay Krant), Bas Heijne (NRC), Suzanne van Rossenberg (Transgender Netwerk Nederland) en Jannet Vaessen (WOMEN Inc.) Ingeleid door Gloria Wekker (Universiteit Utrecht), slotwoord door Markha Valenta (Universiteit van Amsterdam). Met een bijdrage van Andrée van Es (wethouder Amsterdam).

Voorzitter: Thomas Spijkerboer (Vrije Universiteit).

Programma

20.00 – 20.10 uur            Welkom

20.10 – 20.25 uur            Inleiding door Gloria Wekker

20.25 – 20.35 uur            Emancipatie en politiek: Andrée van Es

20.35 – 21.50 uur           Paneldebat met Henk Krol, Bas Heijne, Suzanne van Rossenberg en Jannet Vaessen

21.50 – 22.05 uur            Afsluiting door Andrée van Es en Markha Valenta

Locatie: Grote Zaal van De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

Datum en aanvang: 13 oktober 2011, 20 uur

Kaarten (€5,-) zijn verkrijgbaar via www.uitsluitendemancipatie.nl > debatavond

Op 15 oktober was ik, Irene, vanuit Stichting OndersteBoven aanwezig bij een bijeenkomst van Argan waar beleidsmakers, Marokkaanse jeugd, HLBT’s en belangstellenden met elkaar in gesprek gingen over het bouwen van bruggen tussen de verschillende groepen. Jongens van Marokkaanse afkomst worden vaker wel dan niet geweigerd in de clubs waar ze graag zouden uitgaan. HLBT’s voelen – kort door de bocht – angst voor Marokkaanse jeugd in de openbare ruimte. Angst voor opmerkingen of – erger  -klappen.

In een positieve sfeer werden visies en ervaringen uitgewisseld. Accepteren hoeft niet, respecteren wel. Tegen het eind van de bijeenkomst kwam de logische vraag: ‘Wat gaan we nu doen?’

“Een aanwezige opperde het idee dat homo’s en Marokkaanse jongeren samen langs cafés en discotheken moeten gaan om een statement te maken. Dit mocht op veel sympathie rekenen vanuit de zaal.” meldt wereldjournalisten. nl. Die aanwezige was ik. Wat is er eenvoudiger dan in een groep van HLBT’s en Marokkaanse-Nederlandse jeugd samen een al dan niet alcoholische versnapering te nuttigen in een roze (vrouwen)-kroeg en daarna naar een club te gaan waar Marokkaanse jongens moeilijk naar binnen komen. Zo krijgen we een kijkje in elkanders wereld. Maar wat ik vooral belangrijk vind, zo maken we een keertje plezier met elkaar.

Wethouder van Es stuurde naar aanleiding van de bijeenkomst op 23 oktober een ingezonden brief naar het Parool. Ze geeft de doe-sfeer van de bijeenkomst m.i. heel goed weer:
“Dit was geen praatgroepje dat obligaat de problematiek besprak om vervolgens ieder zijns weegs te gaan. Hier was een krachtig netwerk bijeen van mensen en organisaties die vastbesloten zijn de spiraal te doorbreken. Er was een docente op een islamitische school die vertelde hoe ze homoseksualiteit bespreekbaar maakt bij haar leerlingen. Jongerenwerkers gaven voorbeelden uit de praktijk hoe ze het pesten van homo’s in de buurt aanpakken met de buurtbewoners en de ouders van de boosdoeners. Een homoseksuele jongen die zelf werd getreiterd gaat nu eten bij het gezin van de daders om vooroordelen weg te nemen. En een paar lesbische vrouwen en een aantal Marokkaanse jongens hebben die avond afgesproken samen op stap te gaan. Naar vrouwencafé’s en naar discotheken waar de jongeren meestal niet in komen.”

Stichting OndersteBoven is inmiddels enthousiast bezig met de voorbereidingen van de stapavond. Deze zal plaatsvinden in de week voor kerst.
Wordt vervolgd.

Met dank aan Chris Bouma voor de achtergrondinfo.

Klik hier voor het filmverslag van de bijeenkomst door Menne Vellinga.