Tag Archief van: biseksueel

In 2012 stelt de gemeente Amsterdam budget beschikbaar aan maatschappelijke organisaties die laagdrempelige activiteiten organiseren die bijdragen aan de positieversterking van Amsterdamse vrouwen met lesbische of biseksuele gevoelens. Je moet een stichting of vereniging zijn, de activiteit moet op Amsterdammers gericht zijn en aansluiten bij de doelstellingen van het emancipatiebeleid. De criteria worden in de startbijeenkomst uitgebreid
toegelicht.

“Zichtbaarheid van les/bi vrouwen” is een van de speerpunten van het Amsterdamse emancipatiebeleid. Op 9 februari aanstaande (14.00-17.00)
is de startbijeenkomst van dat speerpunt.

De doelen van de bijeenkomst zijn:
1. het informeren van het veld over de werkwijze en criteria voor het indienen van projecten, om in aanmerking te komen voor
(deel-)financiering vanuit het door de gemeente beschikbaar gestelde budget op het speerpunt Zichtbaarheid van lesbische vrouwen
2. het stimuleren van uitwisseling en samenwerking tussen organisaties die zich inzetten voor vrouwen met lesbische of biseksuele gevoelens.

We willen je vragen een ‘Elevator Pitch’ voor te bereiden voor je organisatie. Tijdens de startbijeenkomst zullen de aanwezigen deze aan
elkaar presenteren. Hoe zou je in één minuut omschrijven wat jouw organisatie doet? Voor wie zetten jullie je in? Wat maakt jullie
aanpak succesvol?

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:
14.00 Welkom door Merel Baracs van het Servicepunt Emancipatie
14.10 Toelichting op de emancipatienota door Marian Visser en Nathalie
Sichtman van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
14.20 Introductie op het speerpunt Zichtbaarheid van lesbische vrouwen
door Merel Baracs
14.30 Gesprek: wat is er concreet nodig in de stad voor vrouwen met
lesbische of biseksuele gevoelens?

15.15 Pauze

15.30 Deze organisaties zetten zich in voor Amsterdamse vrouwen met
lesbische of biseksuele gevoelens: Elevator Pitches
16.15 Toelichting op de procedure en criteria rond het indienen van projecten
16.45 Afronding

De locatie van de bijeenkomst:
Servicepunt Emancipatie (gebouw van de Bunt)
Weerdestein 97
Amsterdam
Tel: 020-5408595
I: www.spe-amsterdam.nl

Aanmelden is verplicht: info@spe-amsterdam.nl Je kunt op dit adres ook terecht met vragen.

Programmamaker Frans Bromet werkt aan een documentaire over homo- en lesboparen die
in hun woonomgeving gepest worden. Ben jij of ken jij iemand die gepest
wordt om zijn seksuele geaardheid en voor de camera zijn/haar verhaal wil
vertellen? Neem dan contact op!

Mail naar: redactie@bromet.nl of bel naar:
020-4363594 (Heleen of Emma )

Deskundige vrouwen zijn veel te onzichtbaar in de media, en LBT-vrouwen al helemaal. Dat kan anders, vindt Stichting OndersteBoven.

Ben jij die deskundige LBT-vrouw die een podium in de media verdient? Stichting OndersteBoven zoek er minimaal 10.

Stichting OndersteBoven wil de zichtbaarheid van LBT-vrouwen in de media bevorderen. Dit doet ze onder andere door dit jaar nog minimaal 10 deskundige vrouwen aan te dragen bij www.vrouwenindemedia.nl

Redacteuren en journalisten kunnen via deze site op een laagdrempelige manier redactionele vragen naar een grote groep deskundige vrouwen sturen. Het platform vrouwenindemedia.nl is daarmee enig in haar soort, een plek waar bijzondere vrouwen in contact worden gebracht met mensen werkzaam in de media. De site is opgezet om de zichtbaarheid van vrouwen in de media te verbeteren. Vrouwenindemedia.nl is het online initiatief van Janneke van Heugten.

Daarnaast lanceert COC Nederland, partner van Stichting OndersteBoven in de LesBische Alliantie in december van dit jaar een webportal die toegang biedt naar alles wat er in (virtueel) LesBisch Nederland wordt aangeboden. Ook op deze portal komen de deskundige vrouwen te staan, zodat de (roze) pers juist bij LHBT-gerelateerde zaken makkelijk toegang heeft tot de mening van vrouwen. Ook in de roze wereld mag de stem en de visie van vrouwen veel vaker worden gehoord.

Voel je hiervoor? Ken je een deskundige vrouw? Meld je/haar dan aan bij Irene Hemelaar via irene@stichtingondersteboven.nl

Stichting OndersteBoven en COC Nederland lanceren op Roze Zaterdag in Amersfoort de LesBische Alliantie. Daarmee gaan de organisaties een flinke impuls geven aan de emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland.

Lesbische en biseksuele vrouwen hebben meer psychosociale gezondheidsproblemen dan heteroseksuele vrouwen, zo bleek in 2009 uit onderzoek van Stichting OndersteBoven. Niet doordat zij hun homoseksualiteit zelf als probleem ervaren, maar doordat ze vaak te maken krijgen met negatieve reacties.

Dit beeld wordt bevestigd in het onderzoek Steeds gewoner, nooit gewoon van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat deze week verscheen. 16 procent van de lesbische meisjes heeft zelfs wel eens een zelfmoordpoging gedaan.

De lesbische identiteit en lesbische leefstijl blijven onzichtbaar voor heterojongeren. Bij veel lesbische en biseksuele vrouwen bestaat onvrede over onzichtbaarheid in maatschappij en in de homogemeenschap.

Zichtbaarheid

Stichting OndersteBoven en COC Nederland versterken de zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen in de LesBische Alliantie op een positieve manier.

Zo wordt de LesBian Pride tijdens Amsterdam Gay Pride uitgebouwd en komt er een breed aanbod van vrouwenactiviteiten op Roze Zaterdag. Vrouwen krijgen smoel binnen deze evenementen.

Lesbische en biseksuele vrouwen op prominente posities worden uitgenodigd om zich als rolmodel in te zetten.

Er komt een programmafonds dat vernieuwende initiatieven ondersteunt, die de zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen bevorderen en er komen virtuele en reële netwerkmogelijkheden.

Bij het samenstellen van de activiteiten in de LesBische Alliantie is dankbaar gebruik gemaakt van directe input uit de LesBische gemeenschap.

Onderzoek naar veiligheid

Ook zal het onderzoek naar de situatie van lesbische en biseksuele vrouwen worden voortgezet. Daarbij is bijzondere aandacht voor de veiligheid van deze groep: wat overkomt ze, waarom doen ze geen aangifte en worden de problemen voldoende opgepakt door politie en justitie?

De organisaties zijn erg blij met de start van de LesBische Alliantie. ‘Eindelijk krijgen lesbische en biseksuele vrouwen de plek die ze in onze gemeenschap verdienen’, zegt Irene Hemelaar van Stichting OndersteBoven. Vera Bergkamp, vicevoorzitter van COC Nederland: ‘Zichtbaarheid van deze groep is cruciaal en daar gaan we ons samen met groot enthousiasme hard voor maken’.

COC Nederland en Stichting OndersteBoven lanceren de LesBische Alliantie op Roze Zaterdag, 26 juni 2010, om 14.30 uur op het podium op het Onze Lieve Vrouwenplein te Amersfoort.

[Bron: COC NL/Stg. OndersteBoven – foto: Daan Stringer]

Zij aan Zij is sinds een jaar een prachtige glossy. Met veel plezier levert onze voorzitter Irene Hemelaar ieder nummer een bijdrage in de vorm van een column. Zij aan Zij is het enige magazine in Nederland dat zich expliciet richt op vrouwen met lesbische gevoelens en is hét medium dat LesBische vrouwen, onze rolmodellen, in al hun diversiteit en met al hun initiatieven zichtbaar maakt alsmede met elkaar verbindt.

Om als glossy te kunnen blijven voortbestaan, zoekt het blad adverteerders én 1000 abonnees voor 1 september aanstaande. Lees onderstaande oproep van uitgeefster Maria van Oosten, en doe die vriendin een (proef)abonnement cadeau voor 20 eurietjes cadeau!

Aan iedereen met een warm hart voor de lesbische community,

Zoals je misschien weet heeft Zij aan Zij, het énige landelijke lesbische magazine, vorig jaar de stap gewaagd om een glossy te worden. Dat betekent dat we onze lezeressen nu al een jaar lang dubbel zo veel leesplezier bieden. Bovendien is onze website vernieuwd en daarbij onder andere voorzien van een gratis datingservice voor abonnees. Er is veel geïnvesteerd en achter de schermen wordt megahard gewerkt om met weinig middelen onze lezeressendoelgroep een prachtige (low budget) glossy voor te schotelen. En inderdaad: het regent al een jaar lang complimentjes! Tot zover het goede nieuws…

Helaas moeten wij constateren dat – ondanks de vele complimenten – er nauwelijks meer abonnees zijn dan voorheen. Dat is spijtig, want alleen met méér abonnees kunnen wij dit blijven volhouden. Andere glossy’s hebben vaak hoge inkomsten door paginagrote advertenties, maar daar moet ons blad het, zelfs in zijn huidige vorm, niet van hebben. Dat betekent heel concreet dat wij zeer afhankelijk zijn van de abonnee-inkomsten, sterker nog: we ontlenen ons bestaansrecht daaraan.

We overwegen nu om de abonneebijdrage flink omhoog te schroeven óf om het blad weer terug te brengen naar het 48 pagina’s tellende blaadje dat het voorheen was. Maar met beide opties zijn wij zelf niet blij, vooral het laatste zou héél erg jammer zijn. Eindelijk ís er nu eens een volwaardig professioneel gemaakt magazine voor lesbische vrouwen en dat willen we heel graag zo hóuden! Wij zoeken dus nog minimaal 1000 abonnees vóór 1 september 2010 om in de huidige mooie glossy vorm te kunnen blijven bestaan!

Goed idee…..

Daarom het volgende idee: het komende jaar zijn er vast één of een paar vriendinnen jarig die tot de Zij aan Zij-doelgroep behoren, maar nog géén abonnement hebben. Geef ze allemaal eens een (proef)abonnement cadeau in plaats van een boek of dvd!. Daarmee steun je het enige lesbische magazine in Nederland en België. Wij hebben deze nieuwe abonnees echt hard nodig! Wacht niet tot morgen, maar ga gelijk naar http://www.zijaanzij.nl/abonnement/cadeau Doe het nu !! Of bel naar +31 (0)10 40 90087