Tag Archief van: Irene Hemelaar

Beeld (c) Fleur Constandse

Het Power Vrouwen Hour, zendt 5 maal uit op Pride TV Salto tijdens Pride Amsterdam 2020. Door vrouwen, voor iedereen. Motto: Zonder wrijving geen glans. Met de Vlag van de Dag, de Lesbische Lokroep, talkshow over actuele thema’s, optredens en veel meer.

Het Power Vrouwen Hour is een productie van Fleur Constandse, Irene Hemelaar, Alice Wessels en Mireille de Ridder, die ook de presentatie voor haar rekening neemt. Het initiatief wordt gefaciliteerd door Stichting OndersteBoven.

Zondag 26 juli 14-15.00 – Queer – Leve (g)een hokje

Over emancipatie van regenboogvrouwen toen en nu.

Dinsdag 28 juli 13-14.00 – Bi Safe

Over geestelijke en lichamelijke veiligheid

Woensdag 29 juli 16-17.00 Vluchten kan niet meer

Over de toekomst van (inter)nationale solidariteit van en intersectionaliteit bij Pride

Donderdag 30 juli 15-16.00 Zelfbeschikking en Zichtbaarheid

Hoe duidelijk kan of wil ik zijn?

Vrijdag 31 juli 14-15.00 Allies of Pink Washers

Hoe verhouden mensenrechten, kapitalisme (commercie) en solidariteit zich tot elkaar?

Power Vrouwen Hour op Facebook – https://www.facebook.com/pg/powervrouwenhour

Algemeen – Meer over Pride tijdens Corona – https://pride.amsterdam/wp-content/uploads/2017/05/Alternatief-programma-Pride-2020.pdf

Contact (bij voorkeur via whatsapp) – Irene Hemelaar 06 50 567 256

Beeld (c) Fleur Constandse

Gisterenmiddag presenteerden  Stichting OndersteBoven en Movisie bij IHLIA in de OBA hun onderzoek naar anti-lesbisch geweld. Movisie verrichtte dit onderzoek in opdracht van OndersteBoven omdat anti-lesbisch geweld totnogtoe een blinde vlek was in studies rond homogerelateerd geweld.

Het rapport van het onderzoek kun je hier downloaden.

Na de presentatie kwam er onder de aanwezigen een levendige discussie op gang die zich richtte op oplossingen. In het debat dat later op dezelfde dag plaatsvond in een samenwerking tussen Roze in Blauw en Stichting OndersteBoven, werden vele goed realiseerbare ideeën geopperd, die bij kunnen dragen aan het verhogen van het aantal aangiftes. Wat misschien nog wel het belangrijkste was dat de aanwezige experts en professionals zich duidelijk uitspraken om mét Roze in Blauw samen op te trekken om het belang van aangifte dan wel melding onder LBT’s breder bekend te maken.

Agressie en geweld tegen lesbische vrouwen komen vaker voor dan gedacht. Vrouwen doen echter veel minder melding van incidenten dan homomannen, dit blijkt uit het onderzoek dat MOVISIE deed in opdracht van stichting OndersteBoven. Onderzoeker Hanneke Felten: ‘De vrouwen schamen zich voor het, vaak seksueel getinte, geweld en denken dat het zinloos is om aangifte te doen of bagatelliseren het. Zij die wel naar de politie gaan komen vaak van een koude kermis thuis: de politie raadt hen in veel gevallen af om aangifte te doen vanwege gebrek aan bewijs.’

MOVISIE sprak met 24 vrouwen die 54 incidenten van anti-lesbisch geweld meldden. Deze varieerden van belediging, bedreiging, openlijke geweldpleging, zware mishandeling, vernieling, stalking, poging tot doodslag, aanranding en verkrachting tot aanhoudende pesterijen en vernielingen van buurtbewoners, klasgenoten of mensen op het werk. ‘Geweld tegen lesbiennes was tot nog toe een blinde vlek. Nu het zichtbaar is gemaakt, kan het worden bestreden’, zegt Irene Hemelaar, directeur van OndersteBoven, de stichting die onder andere met dit onderzoek de zichtbaarheid en daarmee de sociale acceptatie van lesbische en biseksuele vrouwen wil bevorderen. De stichting roept op om geweld te melden bij de politie, ook als het al langer geleden is.

Intimiteit laten zien is gevaarlijk

’Zoenen of andere tekenen van affectie in het openbaar blijken vaak aanleiding tot geweld’, zegt onderzoeker Judith Schuyf. ’Geweld tegen lesbische vrouwen is een relatief onzichtbaar fenomeen in de media en in de officiële statistieken van politie en anti-discriminatievoorzieningen, maar wordt daarom niet minder gevoeld door de vrouwen.’ Slechts één incident uit het onderzoek is terug te vinden in de politiestatistieken als anti-lesbisch geweld en slechts één keer werd er een dader veroordeeld.

Gevolgen zijn ernstig

Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen voor deze vrouwen vaak ingrijpend zijn. In één geval is sprake van blijvende invaliditeit, verder kampen enkele vrouwen met posttraumatische stressstoornis en suïcidaal gedrag. Ook voor de andere vrouwen heeft het geweld verstrekkende gevolgen. Felten: ‘De slachtoffers passen hun gedrag blijvend aan, zodat ze niet meer zichtbaar zijn als lesbische vrouw, door bijvoorbeeld in het openbaar geen affectie te tonen.’

Vera en Irene openen de debatavondCOC Nederland en Stichting OndersteBoven geven sinds 1,5 jaar in een lesBische Alliantie met onder andere Zij aan Zij – ondersteund met een subsidie van OCW -een impuls aan de LesBische emancipatie door het samenbrengen en combineren van de vele kleinschalige, en soms lokale activiteiten die vanuit de LBT-gemeenschap worden ondernomen. De alliantie wil de zichtbaarheid van LBT-vrouwen te bevorderen en vanuit een centrale positie de LBT-agenda behartigen

De alliantie heeft de doelstellingen die ze zich voor deze periode stelde grotendeels gehaald. We zien dat het belang van lesBische zichtbaarheid steeds breder wordt erkend en dat de community in beweging komt en dat er steeds meer gebeurt in het land. OCW ondersteunt de alliantie nog eens voor 3 jaar bij haar landelijke inspanningen. Daarnaast zet de gemeente Amsterdam de komende drie jaar in op lesbische zichtbaarheid, door deze als een van de vijf pijlers in haar emancipatienota op te nemen.

Na afloop netwerken tijdens de borrel In het debat ‘Zijn we nu Zichtbaar LesBisch Genoeg’ dat de alliantie in samenwerking met SPE Amsterdam organiseerde kijken we, met Kim Wannet van SPE als moderator, terug en vooruit. Vera Bergkamp (COC) en Irene Hemelaar (OndersteBoven) zetten uiteen waarop de afgelopen 1,5 jaar is ingezet. Amsterdams wethouder Andrée van Es vertelt over het belang van de emancipatienota. Hierna volgen levendige gesprekken met zo’n 55 betrokken vrouwen met verschillende culturele achtergronden, verschillende leeftijden en zeer uiteenlopende visies.Hierbij dienden de volgende vragen als uitgangspunt:

– Zijn we er al bijna met de emancipatie, sociale en zelfacceptatie van lesBische vrouwen? Of nog lang niet?
– Wat gebeurt er al en wat zou er (nog meer) moeten gebeuren?
– Door wie?
– Wat kan er beter / anders?

In een viertal discussies komen deze vragen in een verschillend perspectief aan de orde:
-Positie van biseksuele vrouwen binnen LesBische beweging
-Belang van zichtbaarheid vanuit genderperspectief
-Meiden/vrouwen met een migrantenachtergrond
-De zichtbaarheid van LBT-vrouwen binnen de samenleving, de LHBT- en de vrouwenbeweging

Nieuwe inzichten en thema’s vinden begin 2012 hun beslag in de plannen voor het project Zichtbaar LesBisch 2.0 dat de LesBische Alliantie de komende drie jaar landelijk zal uitvoeren.

In Amsterdam kunnen LesBische initiatiefneemsters hun plannen indienen bij SPE.

Het verslag van de bijeenkomst kun je hier downloaden.

Zo’n 250 mensen bezochten de openingsreceptie van ProGay’s Pink Christmas met als hoogtepunt de kroning van Ellie Lust tot LesbICOONingin 2011.

AT5, OUTTV, ProGay TeeVee en Parools Schuim deden verslag.

Schuim Parool - Opening Pink Christmas LesbICOONingin

Op 15 oktober was ik, Irene, vanuit Stichting OndersteBoven aanwezig bij een bijeenkomst van Argan waar beleidsmakers, Marokkaanse jeugd, HLBT’s en belangstellenden met elkaar in gesprek gingen over het bouwen van bruggen tussen de verschillende groepen. Jongens van Marokkaanse afkomst worden vaker wel dan niet geweigerd in de clubs waar ze graag zouden uitgaan. HLBT’s voelen – kort door de bocht – angst voor Marokkaanse jeugd in de openbare ruimte. Angst voor opmerkingen of – erger  -klappen.

In een positieve sfeer werden visies en ervaringen uitgewisseld. Accepteren hoeft niet, respecteren wel. Tegen het eind van de bijeenkomst kwam de logische vraag: ‘Wat gaan we nu doen?’

“Een aanwezige opperde het idee dat homo’s en Marokkaanse jongeren samen langs cafés en discotheken moeten gaan om een statement te maken. Dit mocht op veel sympathie rekenen vanuit de zaal.” meldt wereldjournalisten. nl. Die aanwezige was ik. Wat is er eenvoudiger dan in een groep van HLBT’s en Marokkaanse-Nederlandse jeugd samen een al dan niet alcoholische versnapering te nuttigen in een roze (vrouwen)-kroeg en daarna naar een club te gaan waar Marokkaanse jongens moeilijk naar binnen komen. Zo krijgen we een kijkje in elkanders wereld. Maar wat ik vooral belangrijk vind, zo maken we een keertje plezier met elkaar.

Wethouder van Es stuurde naar aanleiding van de bijeenkomst op 23 oktober een ingezonden brief naar het Parool. Ze geeft de doe-sfeer van de bijeenkomst m.i. heel goed weer:
“Dit was geen praatgroepje dat obligaat de problematiek besprak om vervolgens ieder zijns weegs te gaan. Hier was een krachtig netwerk bijeen van mensen en organisaties die vastbesloten zijn de spiraal te doorbreken. Er was een docente op een islamitische school die vertelde hoe ze homoseksualiteit bespreekbaar maakt bij haar leerlingen. Jongerenwerkers gaven voorbeelden uit de praktijk hoe ze het pesten van homo’s in de buurt aanpakken met de buurtbewoners en de ouders van de boosdoeners. Een homoseksuele jongen die zelf werd getreiterd gaat nu eten bij het gezin van de daders om vooroordelen weg te nemen. En een paar lesbische vrouwen en een aantal Marokkaanse jongens hebben die avond afgesproken samen op stap te gaan. Naar vrouwencafé’s en naar discotheken waar de jongeren meestal niet in komen.”

Stichting OndersteBoven is inmiddels enthousiast bezig met de voorbereidingen van de stapavond. Deze zal plaatsvinden in de week voor kerst.
Wordt vervolgd.

Met dank aan Chris Bouma voor de achtergrondinfo.

Klik hier voor het filmverslag van de bijeenkomst door Menne Vellinga.

In samenwerking met de WHAM en de LesBische Alliantie organiseert Zij aan Zij op woensdag 13 oktober een Girls Talk over roze initiatieven en zichtbaarheid van lesbische & biseksuele vrouwen.

Onder leiding van Zij aan Zij hoofdredacteur Franc Craanen en Stichting OndersteBoven directeur Irene Hemelaar, gaan Inge van Vuuren, voorzitter van het Frisofeest in Eindhoven, Brenda Oosterbaan, initiatiefnemer van Krijg ’t Vrouwenfeesten in Utrecht en Marije Heukelom van de WHAM in Amersfoort met elkaar het gesprek aan.

Publiek is van harte welkom!

Deze Girls Talk verschijnt al over enkele weken in de nieuwe Zij aan Zij.

Wanneer? Woensdag 13 oktober

Hoe laat? Inloop vanaf 18.30, aanvang om 19.00

Waar? WHAM, Hendrik van Viandenstraat 13 te Amersfoort

Entree? Gratis

Op 1 augustus mocht Irene Hemelaar, directeur van Stichting OndersteBoven, de Roze Loper overhandigen in Het Schouw.

26 juni lanceerden de kersverse COC-voorzitter Vera Bergkamp en OndersteBoven-voorzitter Irene Hemelaar tijdens Roze Zaterdag in Amersfoort de LesBische Alliantie.

Foto’s door Marike Oudraad. Meer foto’s van Roze Zaterdag op www.rozezaterdagamersfoort.nl