Tag Archief van: Menne Vellinga

Op 15 oktober was ik, Irene, vanuit Stichting OndersteBoven aanwezig bij een bijeenkomst van Argan waar beleidsmakers, Marokkaanse jeugd, HLBT’s en belangstellenden met elkaar in gesprek gingen over het bouwen van bruggen tussen de verschillende groepen. Jongens van Marokkaanse afkomst worden vaker wel dan niet geweigerd in de clubs waar ze graag zouden uitgaan. HLBT’s voelen – kort door de bocht – angst voor Marokkaanse jeugd in de openbare ruimte. Angst voor opmerkingen of – erger  -klappen.

In een positieve sfeer werden visies en ervaringen uitgewisseld. Accepteren hoeft niet, respecteren wel. Tegen het eind van de bijeenkomst kwam de logische vraag: ‘Wat gaan we nu doen?’

“Een aanwezige opperde het idee dat homo’s en Marokkaanse jongeren samen langs cafés en discotheken moeten gaan om een statement te maken. Dit mocht op veel sympathie rekenen vanuit de zaal.” meldt wereldjournalisten. nl. Die aanwezige was ik. Wat is er eenvoudiger dan in een groep van HLBT’s en Marokkaanse-Nederlandse jeugd samen een al dan niet alcoholische versnapering te nuttigen in een roze (vrouwen)-kroeg en daarna naar een club te gaan waar Marokkaanse jongens moeilijk naar binnen komen. Zo krijgen we een kijkje in elkanders wereld. Maar wat ik vooral belangrijk vind, zo maken we een keertje plezier met elkaar.

Wethouder van Es stuurde naar aanleiding van de bijeenkomst op 23 oktober een ingezonden brief naar het Parool. Ze geeft de doe-sfeer van de bijeenkomst m.i. heel goed weer:
“Dit was geen praatgroepje dat obligaat de problematiek besprak om vervolgens ieder zijns weegs te gaan. Hier was een krachtig netwerk bijeen van mensen en organisaties die vastbesloten zijn de spiraal te doorbreken. Er was een docente op een islamitische school die vertelde hoe ze homoseksualiteit bespreekbaar maakt bij haar leerlingen. Jongerenwerkers gaven voorbeelden uit de praktijk hoe ze het pesten van homo’s in de buurt aanpakken met de buurtbewoners en de ouders van de boosdoeners. Een homoseksuele jongen die zelf werd getreiterd gaat nu eten bij het gezin van de daders om vooroordelen weg te nemen. En een paar lesbische vrouwen en een aantal Marokkaanse jongens hebben die avond afgesproken samen op stap te gaan. Naar vrouwencafé’s en naar discotheken waar de jongeren meestal niet in komen.”

Stichting OndersteBoven is inmiddels enthousiast bezig met de voorbereidingen van de stapavond. Deze zal plaatsvinden in de week voor kerst.
Wordt vervolgd.

Met dank aan Chris Bouma voor de achtergrondinfo.

Klik hier voor het filmverslag van de bijeenkomst door Menne Vellinga.