19-12 Debat Zijn we nu Zichtbaar LesBisch Genoeg?

COC Nederland en Stichting OndersteBoven geven sinds 1,5 jaar in een lesBische Alliantie met onder andere Zij aan Zij - ondersteund met een subsidie van OCW -een impuls aan de LesBische emancipatie door het samenbrengen en combineren van de vele kleinschalige, en soms lokale activiteiten die vanuit de LBT-gemeenschap worden ondernomen. De alliantie … [Lees meer...]

VN-Vrouwenverdrag en de positie van les-bi-ënnes

Björn van Roozendaal van COC Nederland deed verslag van de Constructive Dialogue met het Cedaw-Comité. Het is mooi om te lezen dat dankzij het VN-Vrouwenverdrag Schaduwproces de resultaten van ons onderzoek op mondiaal niveau aanleiding voor discussie vormen. "In the preparation phase we discussed with the Dutch government that it would … [Lees meer...]