Zij aan Zij zoekt abonnees!

Zij aan Zij is sinds een jaar een prachtige glossy. Met veel plezier levert onze voorzitter Irene Hemelaar ieder nummer een bijdrage in de vorm van een column. Zij aan Zij is het enige magazine in Nederland dat zich expliciet richt op vrouwen met lesbische gevoelens en is hét medium dat LesBische vrouwen, onze rolmodellen, in al hun diversiteit en met al hun initiatieven zichtbaar maakt alsmede met elkaar verbindt.

Om als glossy te kunnen blijven voortbestaan, zoekt het blad adverteerders én 1000 abonnees voor 1 september aanstaande. Lees onderstaande oproep van uitgeefster Maria van Oosten, en doe die vriendin een (proef)abonnement cadeau voor 20 eurietjes cadeau!

Aan iedereen met een warm hart voor de lesbische community,

Zoals je misschien weet heeft Zij aan Zij, het énige landelijke lesbische magazine, vorig jaar de stap gewaagd om een glossy te worden. Dat betekent dat we onze lezeressen nu al een jaar lang dubbel zo veel leesplezier bieden. Bovendien is onze website vernieuwd en daarbij onder andere voorzien van een gratis datingservice voor abonnees. Er is veel geïnvesteerd en achter de schermen wordt megahard gewerkt om met weinig middelen onze lezeressendoelgroep een prachtige (low budget) glossy voor te schotelen. En inderdaad: het regent al een jaar lang complimentjes! Tot zover het goede nieuws…

Helaas moeten wij constateren dat – ondanks de vele complimenten – er nauwelijks meer abonnees zijn dan voorheen. Dat is spijtig, want alleen met méér abonnees kunnen wij dit blijven volhouden. Andere glossy’s hebben vaak hoge inkomsten door paginagrote advertenties, maar daar moet ons blad het, zelfs in zijn huidige vorm, niet van hebben. Dat betekent heel concreet dat wij zeer afhankelijk zijn van de abonnee-inkomsten, sterker nog: we ontlenen ons bestaansrecht daaraan.

We overwegen nu om de abonneebijdrage flink omhoog te schroeven óf om het blad weer terug te brengen naar het 48 pagina’s tellende blaadje dat het voorheen was. Maar met beide opties zijn wij zelf niet blij, vooral het laatste zou héél erg jammer zijn. Eindelijk ís er nu eens een volwaardig professioneel gemaakt magazine voor lesbische vrouwen en dat willen we heel graag zo hóuden! Wij zoeken dus nog minimaal 1000 abonnees vóór 1 september 2010 om in de huidige mooie glossy vorm te kunnen blijven bestaan!

Goed idee…..

Daarom het volgende idee: het komende jaar zijn er vast één of een paar vriendinnen jarig die tot de Zij aan Zij-doelgroep behoren, maar nog géén abonnement hebben. Geef ze allemaal eens een (proef)abonnement cadeau in plaats van een boek of dvd!. Daarmee steun je het enige lesbische magazine in Nederland en België. Wij hebben deze nieuwe abonnees echt hard nodig! Wacht niet tot morgen, maar ga gelijk naar http://www.zijaanzij.nl/abonnement/cadeau Doe het nu !! Of bel naar +31 (0)10 40 90087