Tag Archief van: Vera Bergkamp

Vera en Irene openen de debatavondCOC Nederland en Stichting OndersteBoven geven sinds 1,5 jaar in een lesBische Alliantie met onder andere Zij aan Zij – ondersteund met een subsidie van OCW -een impuls aan de LesBische emancipatie door het samenbrengen en combineren van de vele kleinschalige, en soms lokale activiteiten die vanuit de LBT-gemeenschap worden ondernomen. De alliantie wil de zichtbaarheid van LBT-vrouwen te bevorderen en vanuit een centrale positie de LBT-agenda behartigen

De alliantie heeft de doelstellingen die ze zich voor deze periode stelde grotendeels gehaald. We zien dat het belang van lesBische zichtbaarheid steeds breder wordt erkend en dat de community in beweging komt en dat er steeds meer gebeurt in het land. OCW ondersteunt de alliantie nog eens voor 3 jaar bij haar landelijke inspanningen. Daarnaast zet de gemeente Amsterdam de komende drie jaar in op lesbische zichtbaarheid, door deze als een van de vijf pijlers in haar emancipatienota op te nemen.

Na afloop netwerken tijdens de borrel In het debat ‘Zijn we nu Zichtbaar LesBisch Genoeg’ dat de alliantie in samenwerking met SPE Amsterdam organiseerde kijken we, met Kim Wannet van SPE als moderator, terug en vooruit. Vera Bergkamp (COC) en Irene Hemelaar (OndersteBoven) zetten uiteen waarop de afgelopen 1,5 jaar is ingezet. Amsterdams wethouder Andrée van Es vertelt over het belang van de emancipatienota. Hierna volgen levendige gesprekken met zo’n 55 betrokken vrouwen met verschillende culturele achtergronden, verschillende leeftijden en zeer uiteenlopende visies.Hierbij dienden de volgende vragen als uitgangspunt:

– Zijn we er al bijna met de emancipatie, sociale en zelfacceptatie van lesBische vrouwen? Of nog lang niet?
– Wat gebeurt er al en wat zou er (nog meer) moeten gebeuren?
– Door wie?
– Wat kan er beter / anders?

In een viertal discussies komen deze vragen in een verschillend perspectief aan de orde:
-Positie van biseksuele vrouwen binnen LesBische beweging
-Belang van zichtbaarheid vanuit genderperspectief
-Meiden/vrouwen met een migrantenachtergrond
-De zichtbaarheid van LBT-vrouwen binnen de samenleving, de LHBT- en de vrouwenbeweging

Nieuwe inzichten en thema’s vinden begin 2012 hun beslag in de plannen voor het project Zichtbaar LesBisch 2.0 dat de LesBische Alliantie de komende drie jaar landelijk zal uitvoeren.

In Amsterdam kunnen LesBische initiatiefneemsters hun plannen indienen bij SPE.

Het verslag van de bijeenkomst kun je hier downloaden.

Zo’n 250 mensen bezochten de openingsreceptie van ProGay’s Pink Christmas met als hoogtepunt de kroning van Ellie Lust tot LesbICOONingin 2011.

AT5, OUTTV, ProGay TeeVee en Parools Schuim deden verslag.

Schuim Parool - Opening Pink Christmas LesbICOONingin

118 iconen
Bijna 1500 mensen hebben de afgelopen weken een stem uitgebracht op hun favoriete LesbIcoon. Men kon kiezen uit 49 iconen, maar mocht ook zelf een icoon aandragen. Hier koos een behoorlijk aantal stemmers voor en zo is de lijst uitgebreid met 69 iconen tot 118 iconen.

De 5 kroonprinsessen
Deze groep van iconen wordt aangevoerd door een prachtige top 5 aan kroonprinsessen. In willekeurige volgorde zijn dit:

Vera Bergkamp (voorzitter COC Nederland)

Ellie Lust (voorzitter Roze in Blauw)

Lisette Kuyper (onderzoeker)

Petra Luiken (voorzitter van stichting Pann)

Claudia de Breij (cabaretier, columnist, presentator)

Kroning
De kroning vindt plaats op 14 december aanstaande tijdens de openingsreceptie van ProGay’s Pink Christmas in Amsterdam vanaf 17.00.

Wil je erbij zijn, meld je dan aan via xmas@progay.nl waarna  je informatie over de locatie ontvangt.

26 juni lanceerden de kersverse COC-voorzitter Vera Bergkamp en OndersteBoven-voorzitter Irene Hemelaar tijdens Roze Zaterdag in Amersfoort de LesBische Alliantie.

Foto’s door Marike Oudraad. Meer foto’s van Roze Zaterdag op www.rozezaterdagamersfoort.nl

Stichting OndersteBoven en COC Nederland lanceren op Roze Zaterdag in Amersfoort de LesBische Alliantie. Daarmee gaan de organisaties een flinke impuls geven aan de emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland.

Lesbische en biseksuele vrouwen hebben meer psychosociale gezondheidsproblemen dan heteroseksuele vrouwen, zo bleek in 2009 uit onderzoek van Stichting OndersteBoven. Niet doordat zij hun homoseksualiteit zelf als probleem ervaren, maar doordat ze vaak te maken krijgen met negatieve reacties.

Dit beeld wordt bevestigd in het onderzoek Steeds gewoner, nooit gewoon van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat deze week verscheen. 16 procent van de lesbische meisjes heeft zelfs wel eens een zelfmoordpoging gedaan.

De lesbische identiteit en lesbische leefstijl blijven onzichtbaar voor heterojongeren. Bij veel lesbische en biseksuele vrouwen bestaat onvrede over onzichtbaarheid in maatschappij en in de homogemeenschap.

Zichtbaarheid

Stichting OndersteBoven en COC Nederland versterken de zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen in de LesBische Alliantie op een positieve manier.

Zo wordt de LesBian Pride tijdens Amsterdam Gay Pride uitgebouwd en komt er een breed aanbod van vrouwenactiviteiten op Roze Zaterdag. Vrouwen krijgen smoel binnen deze evenementen.

Lesbische en biseksuele vrouwen op prominente posities worden uitgenodigd om zich als rolmodel in te zetten.

Er komt een programmafonds dat vernieuwende initiatieven ondersteunt, die de zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen bevorderen en er komen virtuele en reële netwerkmogelijkheden.

Bij het samenstellen van de activiteiten in de LesBische Alliantie is dankbaar gebruik gemaakt van directe input uit de LesBische gemeenschap.

Onderzoek naar veiligheid

Ook zal het onderzoek naar de situatie van lesbische en biseksuele vrouwen worden voortgezet. Daarbij is bijzondere aandacht voor de veiligheid van deze groep: wat overkomt ze, waarom doen ze geen aangifte en worden de problemen voldoende opgepakt door politie en justitie?

De organisaties zijn erg blij met de start van de LesBische Alliantie. ‘Eindelijk krijgen lesbische en biseksuele vrouwen de plek die ze in onze gemeenschap verdienen’, zegt Irene Hemelaar van Stichting OndersteBoven. Vera Bergkamp, vicevoorzitter van COC Nederland: ‘Zichtbaarheid van deze groep is cruciaal en daar gaan we ons samen met groot enthousiasme hard voor maken’.

COC Nederland en Stichting OndersteBoven lanceren de LesBische Alliantie op Roze Zaterdag, 26 juni 2010, om 14.30 uur op het podium op het Onze Lieve Vrouwenplein te Amersfoort.

[Bron: COC NL/Stg. OndersteBoven – foto: Daan Stringer]